Seminar: Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten


ORDSTYRER: Svein Tore Bergestuen


kl. 0900 Velkommen, ved arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

kl. 0910 Handlingsrommet
Sikkerhetsregelverket i petroleumsvirksomheten er i hovedsak funksjonelt utformet. Det er aktørenes ansvar for å finne gode løsninger innenfor regelverkets rammer. Hvor stort er aktørenes handlingsrom, hvordan brukes det i dag? Innledning ved professor i risikostyring og samfunnsikkerhet, Ole Andreas Engen, ved Universitetet i Stavanger. Kommentarer fra administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Norsk olje og gass og forbundsleder Frode Alfheim, Industri Energi  

kl. 0955 Konsesjonsystemet: tildeling, godkjenning, samtykke 
Myndighetene godkjenner aktører, tildeler utvinningstillatelser og gir samtykke til aktivitet. Hvilken betydning har dette regimet for sikker petroleumsvirksomhet?
Innledning ved advokat og partner Sverre Bjelland, Schjødt.
Kommentarer fra ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot, Olje- og energidepartementet og direktør for juss og rammevilkår Sigve Knudsen, Petroleumstilsynet 

kl. 1040 Kaffepause

kl. 1055 Næringens oppfølging
Næringen er ansvarlig for sikkerheten i norsk petroleumsvirksomhet. Følger næringen opp sitt ansvar? 
Innledning ved direktør Anne Myhrvold, Petroleumstilsynet. Kommentarer fra direktør for sikkerhet og bærekraft, Øystein Håland, Statoil og professor i samfunnssikkerhet Preben Lindøe, Universitetet i Stavanger

kl. 1140 Tilsynsoppfølgingen
Petroleumstilsynet har myndighetsansvar for sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap og sikring i norsk petroleumsvirksomhet. Hvilken betydning har tilsynsoppfølgingen og hvordan blir den effektiv? 
Innledning av professor Geir Sverre Braut, Universitetet i Stavanger og Stavanger Universitetessykehus. Kommentarer fra leder Hilde Marit Rysst, SAFE  og direktør Ellen Hambro, Miljødirektoratet

kl. 1225 Oppsummering ved ordstyrer

kl. 1230 Avslutning og lett lunsj