Abstracts

 

Har du spennende data, viten eller kunnskap som du tror andre kollegaer ville være interessert i å høre om? Brenner du for noe? Har du opplevd et spennende Case/kasuistikk?

Vil du utfordre deg selv, og stå foran kollegaer i 15 minutter? 

Som deltaker på Jordmordagene er du velkommen til å sende inn abstrakt til vurdering for presentasjon under Frie foredrag. Aksepterte abstrakt gjøres tilgjengelig for deltalkerene på nettsidene til Dnj. Du får 15 minutter til muntlig presentasjon på Jordmordagene. 

Krav til abstract:

1-2 sider, A4 format, (maks. 400 ord)

Innhold:

1. Tittel, forfatter(e) og arbeidssted(er) 
2. Innledning som angir bakgrunnen for studien 
3. Mål hvor hensikten med studien beskrives, helst med en setning 
4. Materiale og metode. Her beskrives kort aktuelle pasienter, forsøkspersoner etc. og metoden. Ved litteraturstudie kan man beskrive de datasøk som er utført for å finne relevant litteratur 
5. Resultater. Presenter de viktigste resultatene 
6. Konklusjon. Bør være kort og så konsis som mulig 

Ved Case/kasuistikker sløyfes mål, materiale og metode og resultatavsnittene til fordel for beskrivelse av kasus. 

Abstrakt sendes til:

FEU@jordmorforeningen.no

Søknadsfrist:

12. august 2018

Meeting management Logo Powered by WebSite AS