Foredragsholdere Jordmordagene 2018

 

Paul Golden

Paul is an independent traveling midwife mediator.

"He lectures on Human rights law in childbirth providing legal advice to midwives and families"

   
foto Anne Sidsel Herdlevær, UiB

foto Anne Sidsel Herdlevær, UiB

Hilde Engjom

lege, PhD

Fødselsomsorg i Norge

"Hvilken rolle spiller reiseavstand og fødeinstitusjon for utkommet hos mor og barn"?

   

Marie Lousie Mastrup Knudsen

Jordmor, MMID og adjunkt

Jodermoderuddannelsen, Aalborg

"Jordmoridentitet"

   

Ellen Blix

Professor og jordmor, OsloMet - storbyuniversitetet

"Å lytte på fosterhjertelyden (intermitterende ausskultasjon) - hvordan og hvorfor"?

   

Liv Øyen

Ultralydjordmor og universitetslektor ved NTNU (Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre)
Medlem av Dnjs Faglig-etisk råd fra 2015.

"Jordmorfag og Ultralyd" (foreløpig tittel)

   

Ole Eik Jørgensen

Avdelingsoverlege, Gynekologisk avdeling. Voss Sjukehus

"Hjemmefødsler hos Amishfolket, opplevelser fra studiebesøk hos Amishfolket i Lancaster County"

   
 

Per E. Børdahl

Pensjonert klinikkoverlege, professor

JORDMOR OG JORDMORUTDANNING I NORGE GJENNOM 200 ÅR
"I stand til at redde mange Mødres og Børns Liv"

   

 

Meeting management Logo Powered by WebSite AS