Foredragsholdere Jordmordagene 2018

 

Paul Golden

Paul is an independent traveling midwife mediator.

He lectures on Human rights law in childbirth providing legal advice to midwives and families

   
foto Anne Sidsel Herdlevær, UiB

foto Anne Sidsel Herdlevær, UiB

Hilde Engjom

lege, PhD

Fødselsomsorg i Norge

Hvilken rolle spiller reiseavstand og fødeinstitusjon for utkomme hos mor og barn?

   

Marie Lousie Mastrup Knudsen

Jordmor, MMID og adjunkt

Jodermoderuddannelsen, Aalborg

Jordmoridentitet

   

Ellen Blix

Professor og jordmor, OsloMet - storbyuniversitetet

Å lytte på fosterhjertelyden (intermitterende ausskultasjon) - hvordan og hvorfor?

   

Liv Øyen

Ultralydjordmor og universitetslektor ved NTNU (Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre)
Medlem av Dnjs Faglig-etisk råd fra 2015 …

Jordmorfag og Ultralyd (foreløpig tittel)

   
   
   
   
   
   

 

Meeting management Logo Powered by WebSite AS