Jordmordagene 2018 - landsmøteseminar

 

LØRDAG 22. september


09.00 - 10.00 | Registrering

10.00 - 10.10 | Velkommen

10.10 - 10.50 | Foredrag, "Jordmor og jordmorutdanning i Norge gjennom 200 år" " I stand til å redde mange mødre og børns liv"
                        | Per Børdahl, pensjonert klinikkoverlege, professor

10.50 - 11.20 | Kaffepause og utstillerbesøk

11.20 - 12.00 | Foredrag, "Jordmorfag og Ultralyd"
                        | Liv Øyen, Ultralydjordmor og universitetslektor ved NTNU. Medlem av Dnjs Faglig-etisk råd fra 2015.

12.00 - 12.40 | Foredrag, "Å lytte på fosterhjertelyden - hvordan og hvorfor"?
                        | Ellen Blix, Professor og jordmor, OsloMet - storbyuniversitetet

12.40 - 13.40 | Lunsj og utstillerbesøk

13.40 - 15.40 | Frie foredrag
 

              «Fosterovervåkning under fødsel»
              Kristin Jerve Aanstad, jordmor med master, Føde/barsel A, Oslo Universitetssykehus. 
              Abstrakt publiseres

               «Mer enn bare vann. En positiv fødselsopplevelse som helsefremmende ressurs». 
               Ann Cicilie Aksetøy Erbe; Jordmor med master i psykisk helse. St. Olavs hospital i Trondheim. 

               «Har innvandrerkvinner økt risiko for dødfødsler?»
               Eline Skirnisdottir Vik,Jordmor PhD kandidat, Universitetet i Bergen/Høgskulen på Vestlandet

               «Implementering av «Jordmor hjem»- tjenesten ved St. Olav hospital. Et innblikk i arbeidsprosessen og erfaringer fra de første måneders drift». 
               Mai-Britt Rubach, Jordmor, Master i helsevitenskap/helsefremming, Prosjektleder Jordmor hjem, Barselhotellet, St. Olavs Hospital.
               Abstrakt publiseres

               «Fødselsangst - slik det erfares fra sykehusjordmødres perspektiv. En kvalitativ studie".
               Marthe Tobiasson, Jordmor, Sykehuset Telemark og Porsgrunn kommune
               Abstrakt publiseres

              "Etterkontroll hos jordmor på Grorud. En casestudie"
              Torunn Hauer; Kommunejordmor i Fet kommune / Askim kommune

15.40 - 16.20 | Kaffepause med snack og utstillerbesøk

16.20 - 17.00 | Foredrag, "Hjemmefødsler hos Amishfolket, opplevelser fra studiebesøk hos Amishfolket i Lancaster County"
                        | Ole Jørgensen, Avdelingsoverlege, Gynekologisk avdeling. Voss Sjukehus

 

SØNDAG 23. september


09.00 - 09.40 | Foredrag 1, "Human rights law in childbirth providing legal advice to midwives and families"
                        | Paul Golden, travelling midwife

09.40 - 10.20 | Foredrag, "Jordmoridentitet"
                        | Marie L. Knudsen. Jordmor, MMID og adjunkt. Jodermoderuddannelsen, Aalborg

10.20 - 10.50 | Kaffepause og utstillerbesøk

11.00 - 12.10 | Frie foredrag

                «Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen – Hva er endret i retningslinjen og hva vil det innebære for tjenesten?»
                Hege-Maria Aas, seniorrådgiver, Avd. barne- og ungdomshelse, Helsedirektoratet
                Abstrakt publiseres

                «Jordmødres erfaringer med å ta i bruk Nasjonal faglig retningslinje for avdekking av vold i svangerskapet»
                Marthe Skjølaas, Jordmor i prosjekt i Sandefjord kommune på Sandar familiesenter, Jordmor i Horten kommune (tiltak "Gravide i arbeid") og
                i Overgrepsmottaket i Vestfold. 
                Abstrakt publiseres

                «Jod – det glemte næringsstoffet?»
                Mona Bjelland, Fagsjef i ernæring, Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no), Klinisk ernæringsfysiolog og PhD i samfunnsernæring

               «Skråblikk på studentlivet»
                Helen Nøstebø, jordmor UNN, Mariann Radich, OUS

12.10 - 13.00 | Lunsj og utstillerbesøk

13.00 - 13.40 | "Hvilken rolle spiller reiseavstand og fødeinstitusjon for utkommet hos mor og barn"?
                        | Hilde Engjom, lege, PhD. Fødselsomsorg i Norge

13.40 - 14.00 | Kaffepause og utstillerbesøk

14.00 - 14.50 | Foredrag del 2,  "Human rights law in childbirth providing legal advice to midwives and families"
                        | Paul Golden, travelling midwife

14.50 - 15.00 | Avslutning, oppsummering


 

     

    Meeting management Logo Powered by WebSite AS