PROGRAM FRIE FOREDRAG - 15 min pr. foredrag


Har du spennende data, viten eller kunnskap som du tror andre kollegaer ville være interessert i å høre om? Brenner du for noe? Har du opplevd et spennende Case/kasuistikk?

Vil du utfordre deg selv, og stå foran kollegaer i 15 minutter?

Som deltaker på Jordmordagene er du velkommen til å sende inn abstrakt til vurdering for presentasjon under Frie foredrag. Disse kan sendes til FEU@jordmorforeningen.no

Frist for innlevering av frie foredrag er satt til 30. august. Du melder deg på som ordinær deltaker. Husk at du kan søke om stipend på lik linje med alle andre. Søknaden sendes til FEU@jordmorforeningen.no

 

 

Meeting management Logo Powered by WebSite AS