HLF Briskebykonferansen 2019

 

Årets HLF Briskebykonferanse har Deltakelse og inkludering for personer med nedsatt hørsel som tema. Vi fokuserer på muligheter for tilrettelegging i arbeidslivet for personer med nedsatt hørsel.

  • Vi presenterer aktuell forskning
  • Personer med nedsatt hørsel gir oss et bilde av deres hverdag og erfaringer fra arbeidslivet
  • Virksomheter og instanser presenterer sine tjenestetilbud for hørselshemmede

Vi stiller spørsmålene og søker svarene.

  • Hvilke erfaringer har hørselshemmede fra jobbsøkerprosessen og arbeidslivet?
  • Hva skal til for å stå i jobben og mestre utfordringene man møter i arbeidslivet som følge av hørselstapet?
  • Hvilke erfaringer har arbeidsgivere med tilretteleggingstiltak?
  • Hva sier forskning om hva som fremmer og hindrer arbeidsdeltakelse for hørselshemmede?
  • Hva sier lovverket og hvilke nasjonale føringer finnes for hørselshemmede arbeidstakere?

Ulike studier viser at personer med nedsatt hørsel er en sårbar gruppe i arbeidslivet med redusert arbeidsdeltakelse og større belastning enn befolkningen for øvrig.  Forskning peker på en rekke faktorer som både hemmer og fremmer deltakelse for denne gruppen, eksempelvis kunnskap, erkjennelse og tjenestetilgang  (Svinndal, 2018).

Har du nedsatt hørsel og er i jobb -  eller ønsker deg ut i arbeidslivet?

Er du lege, ansatt i NAV, audiopedagog, audiograf, psykolog, fysioterapeut eller rett og slett har interesse for fagområdet? Da må du ikke gå glipp av denne konferansen!

Meld deg på i dag, så er du sikret plass.


Med vennlig hilsen

HLF Briskeby forskning og utvikling AS

 

 

HLF BRISKEBYKONFERANSEN 2019
 
NÅR: 24. og 25. oktober 2019

VEIBESKRIVELSE: Scandic Asker 

 

Meeting management Logo Powered by WebSite AS