Jus i entreprisekontrakter - Innføring i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt

Kurset gir en innføring og oversikt over de mest aktuelle og sentrale bestemmelsene i NS 8405. Emner som blir behandlet er blant annet tolkningsregler, byggherrens/ entreprenørens plikter, endringer og vederlag, overtakelse og sluttoppgjør.

 

Mål: Deltakerne skal etter gjennomført kurs:

ha kunnskap om de grunnleggende prinsippene i NS 8405, samt være i stand til å anvende kontrakten i praksis.

 

Delmål: Deltakerne skal:

kunne forstå likheter og ulikheter mellom NS 8405, NS 8406, NS 8415, NS 8416 og NS 8407.

kjenne til tolkningsreglene.

kjenne til reglene om byggemøter, sikkerhet og forsikring.

kjenne til endringsregler, regler om plunder, heft og forsinkelse.

kjenne til dagmulkt, overtakelse, sluttoppgjør og reklamasjon.

 

Hvem kan delta?

Personell i bedriften som arbeider med gjennomføring av prosjekt, og har et administrativt og praktisk lederansvar. Eksempel på roller kan være: Adm. ansvarlig, anleggsleder, formann og daglig leder.

Varighet 1 dag.

Meeting management Logo Powered by WebSite AS