Rammeprogram 2018

Utstillingshallen i 1. etg. i Quben

09:45-10:00 Utstillingen åpner

Q3 i 2. etg. i Quben

10:00-10:15 Åpning

Økte investeringer og lavere klimautslipp. Hvordan skal entreprenørene tilpasse seg?

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Økte investeringer og lavere klimautslipp. Hvordan skal entreprenørene tilpasse seg?

Leder prosjekt og kontrakt, Bettina Sandvin

Nye Veier AS, adm.dir. Ingrid Dahl Hovland og AF Anlegg, avdelingsdirektør Erik Frogner

11:30-13:30 Lunsj og utstillingsvandring

Randi Skirstad Grini, direktør i Direktoratet for mineralforvaltning

Hva blir konsekvensene for bedriftenes konkurransesituasjon? Eksempel: I 2020 slås Asker, Røyken og Hurum sammen

Ragnar Sand Fuglum, direktør for kultur og teknikk i Asker kommune 

Hva er suksesskriteriene for en vellykket prosess?

Jørgen Bøhn, partner i Eiger Corporate

Erfaringer fra en entreprenør

Christian Oskarsson, daglig leder i Anlegg Nord AS

15:00-18:00 Utstillingsvandring

18:00- Utstillingen stenger for dagen

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Luftrommet

Stian Blipp og Starworkers underholder

Festen fortsetter i baren og med Josefine Allstars i Multiarenaen 

09:00- Utstillingen åpner for dagen

PARALLELLE SEMINARER i Q3, Q4 og Q5

Q3 - SEMINAR

Anleggsmaskiner og besparelser, Jenny Elfsberg, Director Emerging Technologies i Volvo Construction Equipment

BIM og 3D-modellering, Gjermund Dahl, BIM-strateg i Norconsult AS. 

Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Norsk Bergindustri

Olav Asklund, OKAB - Sindre Aspelien, lærling hos Entreprenør - Odd Steinar Hansen AS og Lars Andersen, personal og HMS-ansvarlig i Råde Graveservice AS.

Q5 - Smakebiter fra MEF skolens kurs

Jørn Carsten Evensen, regionsjef i MEF Sørvest

Thomas Kollerød, advokat og leder av MEFs juridiske avdeling

Q4 - Vann og avløp

Carl C. Fon, daglig leder i Fon anlegg AS og Thomas Kollerød, advokat og leder av MEFs juridiske avdeling

Knut Li, Franzefoss Pukk og Gunnar Mosevoll, sivilingeniør/dr.ing

.

11:30-13:30 Lunsj og utstillingsvandring

Q3 - SEMINAR fortsetter

Thomas Jølstad Henriksen, Forretningsutvikler, AF Decom AS

Torgeir Rødsand, country manager, ALS Laboratory Group Norway AS

15:00- Utstillingsvandring / kåring / underholdning

Utdeling av prisen til Årets lærebedrift.

15:30-16:30 Team Bachstad (Øystein Bache og Rune Gokstad)

16:30-18:00 Utstillingsvandring

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Luftrommet

Underholdning ved Nilsi og "Made in America" med Marian & Zelimir

Festen fortsetter i Baren og med DJ/saxofon i Multiarenaen

09:00- Utstillingen åpner for dagen

Sprengningsdagen og kurs JUS I ENTREPRISEKONTRAKTER

Q3 - SPRENGNINGSDAGEN

Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF

Nytt fra DSB, regelverket er endret, ny eksplosivforskrift, hendelser i bransjen 2017

Elise Christiansen, rådgiver, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Per Isdahl, senioringeniør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

10:30-10:45 Pause

Ørjan Jahren Olsen, daglig leder i Hetronic Norge

11:30-12:30 Lunsj og utstillingsvandring

13:00- Utstillingen i 1. etasje i Quben stenger

Q3 - SPRENGNINGSDAGEN fortsetter

Anne-Lise Bratsberg, Rådgiver ytre miljø Nye Veier AS

Olaf Rømcke, Commercial/Operation/Technical Manager Underground i Orica Norway AS

Jan Egil Blix, sprengningstekniker i Orica Norway AS

Knut Tanbergmoen, teknisk salg i Austin Norge AS

Andreas Christoffersson, Nordisk Bergteknik AB

Juridiske betraktninger, Erling M. Erstad, advokat

15:00- Sprengningsdagen og Arctic Entrepreneur 2018 er slutt

Q4 - Kurs JUS I ENTREPRISEKONTRAKTER

Kurs fra MEF-skolen, MEFs juridiske avdeling

11:30-12:30 Lunsj og utstillingsvandring

13:00- Utstillingen i 1. etasje i Quben stenger

12:30-15:00 Kurs JUS I ENTREPRISEKONTRAKTER fortsetter

15:00- Kurset JUS I ENTREPRISEKONTRAKTER og Arctic Entrepreneur 2018 er slutt

Meeting management Logo Powered by WebSite AS