Rammeprogram 2018

Utstillingshallen i 1. etg. i Quben

09:45-10:00 Utstillingen åpner

Q3 i 2. etg. i Quben

10:00-10:15 Åpning

Økte investeringer og lavere klimautslipp. Hvordan skal entreprenørene tilpasse seg?

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Økte investeringer og lavere klimautslipp. Hvordan skal entreprenørene tilpasse seg?

vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Nye Veier AS, adm.dir. Ingrid Dahl Hovland/dir. teknologi og utbyggingsstrategi Anette Aanesland og AF Anlegg, avdelingsdirektør Erik Frogner

11:30-13:30 Lunsj og utstillingsvandring

Randi Skirstad Grini, direktør i Direktoratet for mineralforvaltning

Hva blir konsekvensene for bedriftenes konkurransesituasjon? Eksempel: I 2020 slås Asker, Røyken og Hurum sammen

Ragnar Sand Fuglum, direktør for kultur og teknikk i Asker kommune 

Hva er suksesskriteriene for en vellykket prosess?

Jørgen Bøhn, partner i Eiger Corporate

Erfaringer fra en entreprenør

Christian Oskarsson, daglig leder i Anlegg Nord AS

15:00-18:00 Utstillingsvandring

18:00- Utstillingen stenger for dagen

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Luftrommet

Stian Blipp og Starworkers underholder

Festen fortsetter i baren og med Josefine Allstars i Multiarenaen 

09:00- Utstillingen åpner for dagen

PARALLELLE SEMINARER i Q3, Q4 og Q5

Q3 - SEMINAR

Anleggsmaskiner og besparelser, Volvo Maskin AS

BIM og 3D-modellering, Gjermund Dahl, BIM-strateg i Norconsult AS

Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Norsk Bergindustri

Q4 - Smakebiter fra MEF skolens kurs

Jørn Carsten Evensen, regionsjef i MEF Sørvest

Thomas Kollerød, advokat og leder av MEFs juridiske avdeling

Q5 - Vann og avløp

Carl C. Fon, daglig leder i Fon anlegg AS og Thomas Kollerød, advokat og leder av MEFs juridiske avdeling

Vidar Tjervåg, daglig leder i Tjervåg AS og Gunnar Mosevoll, sivilingeniør/dr.ing

.

11:30-13:30 Lunsj og utstillingsvandring

Q3 - SEMINAR fortsetter

Magnus Stedenfeldt, seniorrådgiver i Rimol Miljøpark AS

Torgeir Rødsand, country manager, ALS Laboratory Group Norway AS

15:00- Utstillingsvandring / kåring / underholdning

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen deler ut prisen til Årets lærebedrift.

15:30-16:30 Team Bachstad (Øystein Bache og Rune Gokstad)

16:30-18:00 Utstillingsvandring

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Luftrommet

Underholdning ved Nilsi og "Made in America" med Marian & Zelimir

Festen fortsetter i Baren og med DJ/saxofon i Multiarenaen

09:00- Utstillingen åpner for dagen

Sprengningsdagen og kurs Juss i entrepriser

Q3 - SPRENGNINGSDAGEN

Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF

Nytt fra DSB, regelverket er endret, ny eksplosivforskrift, hendelser i bransjen 2017

Siri Hagehaugen, avdelingsleder for næringsliv, produkter og farlige stoffer i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

10:30-10:45 Pause

Ørjan Jahren Olsen, daglig leder i Hetronic Norge

11:30-12:30 Lunsj og utstillingsvandring

13:00- Utstillingen i 1. etasje i Quben stenger

Q3 - SPRENGNINGSDAGEN fortsetter

Anne-Lise Bratsberg, Rådgiver ytre miljø Nye Veier AS

Olaf Rømcke, Commercial/Operation/Technical Manager Underground i Orica Norway AS

Jan Egil Blix, sprengningstekniker i Orica Norway AS

Knut Tanbergmoen, teknisk salg i Austin Norge AS

Andreas Christoffersson, Nordisk Bergteknik AB

Juridiske betraktninger, Erling M. Erstad, advokat

15:00- Sprengningsdagen og Arctic Entrepreneur 2018 er slutt

Q4 - Kurs JUSS I ENTREPRISER

Kurs fra MEF-skolen, MEFs juridiske avdeling

11:30-12:30 Lunsj og utstillingsvandring

13:00- Utstillingen i 1. etasje i Quben stenger

12:30-15:00 Kurs Juss i entrepriser fortsetter

15:00- Kurs Juss i entrepriser og Arctic Entrepreneur 2018 er slutt

Meeting management Logo Powered by WebSite AS