Frister og betingelser

Priser uten mva.
Alle priser (utenom overnatting/frokost) er oppgitt eks. mva.

Påmelding snarest
Besøkende kan melde seg på fra onsdag 13. september 2017.
Ved reduksjon/avbestilling i påmeldingen etter 31. oktober 2017 vil det påløpe et endringsgebyr. Se under.
 

Frister og betingelser
MEF Service AS samarbeider med Meeting Management, som håndterer alle bestillinger samt fakturering. Vi ber om at all kommunikasjon går via Meeting Management, og ikke til MEF Service AS.

Avbestillinger og endringer på et så stort arrangement medfører mye ekstraarbeid, og vi ber deg derfor lese dette nøye. Enhver bestilling generer en ordre. Ordren gir grunnlag for faktura. Enhver endring medfører gebyrer.

Ved påmelding godtar du våre frister og betingelser for Artic Entrepreneur 2018:
 

  1. Du belastes ikke for reduksjon/avbestilling som gjøres før 31. oktober.

  2. Ved 1. - første - reduksjon/avbestilling av opprinnelig ordre belastes et endringsgebyr på kr. 500,-

  3. Ved 2. - andre - reduksjon/avbestilling av opprinnelig ordre belastes et nytt endringsgebyr på kr. 750,-

  4. Ved 3. - tredje - reduksjon/avbestilling av opprinnelig ordre belastes et nytt endringsgebyr på kr. 1000,-

  5. Ved avbestilling mellom 31. oktober og 30. november belastes 50 % av ordrebeløpet.

  6. Ved avbestilling etter 30. november gis ingen refusjon av den bestilte ordren. Dette gjelder alle elementer i ordren.

  7. Stedfortreder/navnebytte som følger samme løp som opprinnelig bestiller er uten kostnad.

  8. Avbestilling og endringer gjøres skriftlig til ae@event123.no
     

Har du spørsmål, kontakt oss på: tlf. 22555011 eller ae@event123.no 

Meeting management Logo Powered by Netovo Logo