Frister og betingelser

Priser uten mva.
Alle priser er oppgitt eks. mva.

Bestilling av stand
Leverandører kan bestille stand fra 20. juni kl.14.00.

Messeutstyr
Messeutstyr utover standard utstyr, leies som tidligere av Arena Service Team. Kode for innlogging til nettbutikken sendes ut pr. e-post til utstillerkontakter i uke 44. Dersom du har behov for hjelp i forbindelse med bestilling av standutstyr, så ber vi deg kontakte Arena Service Team  v/Celine, på e-post: celine@ast.as

Frister, betingelser og fakturering
MEF Service AS samarbeider med Meeting Management, som håndterer alle bestillinger samt fakturering. Vi ber om at all kommunikasjon går via Meeting Management, og ikke til MEF Service AS.

Avbestillinger og endringer på et så stort arrangement medfører mye ekstraarbeid, og vi ber deg derfor lese dette nøye. Enhver bestilling generer en ordre. Ordren gir grunnlag for faktura. Enhver endring medfører gebyrer.

Faktura for stand sendes ut medio september 2019, og fortløpende for påmeldinger etter det.
Faktura for deltakelse sendes ut i uke 4 og 5 i 2020

Utenlandske firmaer faktureres med mva, da tjenesten er levert og forbrukt i Norge. Næringsdrivende i utlandet kan søke om refusjon av den inngående merverdiavgiften. En slik søknad skal rettes til Skatt Øst - Moss, som administrere ordningen. Du finner skjema for dette her

Ved påmelding godtar du våre frister og betingelser for Artic Entrepreneur 2020:
 

  1. Du belastes ikke for reduksjon/avbestilling som gjøres før 31. oktober.

  2. Ved 1. - første - reduksjon/avbestilling av opprinnelig ordre belastes et endringsgebyr på kr. 500,-

  3. Ved 2. - andre - reduksjon/avbestilling av opprinnelig ordre belastes et nytt endringsgebyr på kr. 750,-

  4. Ved 3. - tredje - reduksjon/avbestilling av opprinnelig ordre belastes et nytt endringsgebyr på kr. 1000,-

  5. Ved avbestilling mellom 31. oktober og 30. november belastes 50 % av ordrebeløpet.

  6. Ved avbestilling etter 30. november gis ingen refusjon av den bestilte ordren. Dette gjelder alle elementer i ordren.

  7. Stedfortreder/navnebytte som følger samme løp som opprinnelig bestiller er uten kostnad.

  8. Avbestilling og endringer gjøres skriftlig til ae@event123.no
     

Har du spørsmål, kontakt oss på: tlf. 22555011 eller ae@event123.no

Meeting management Logo Powered by Netovo Logo