Program

09:00- Utstillingen åpner for dagen

ved Arnstein Repstad, leder av MEF (i utstillingshallen)

FAGSEMINAR i Q3

ved Julie Brodtkorb, adm. dir. MEF

ved Samferdselsminister Jon Georg Dale

Aud Margrethe Riseng, samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune, Eva Solvi, Fylkesdirektør for veg i Trøndelag fylkeskommune og Olav Skinnes, fylkesråd for distrikt og fylkesvei i Viken fylkeskommune

Statsminister Erna Solberg

11:30-13:30 Lunsj og utstillingsvandring

Live podkast i utstillingshallen:

Statsminister Erna Solberg

Samferdselsminister Jon Georg Dale

Frode Aga, Byggeindustrien/Bygg.no

Christian Aarhus, Byggeindustrien/Bygg.no

Arnstein Repstad, styreleder MEF

Julie Brodtkorb, adm. dir. MEF

ved Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør i Statens vegvesen

ved Thor-Erik Lindberg, direktør for anskaffelser i Statnett, Steinar Johnsen, avdelingsleder i Statnett og Bjørn Børseth, direktør kontrakt og anskaffelser i Nye Veier

.

Analyse av 4000 selskaper - Hva forteller tallene? Henning Dalsegg, partner i BDO

Hvordan sikre god drift i et presset marked? Rune Madsen, daglig leder i Roald Madsen AS
 

15:20-17:30 Utstillingsvandring med servering

med Jon Niklas Rønning på scenen i Luftrommet

09:00- Utstillingen åpner for dagen

FAGSEMINAR A

10:00-11:30 SEMINAR

11:30-13:30 Lunsj og utstillingsvandring

MASSER TIL BESVÆR

ved Sverre Huse-Fagerlie, Fagsjef Gjenvinning, MEF

ved Maria Hedenstad, seniorrådgiver, seksjon for avfall og grunnforurensning i Miljødirektoratet

ved Jonas Myhr, daglig leder i Jernbetong AS

SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ

ved Lene Jønsson, daglig leder Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg

ved Stig Magnar Løvaas, Regionsdirektør Arbeidstilsynet Midt-Norge

ved Mona Milde, HMS/KS-leder i Veflen Entreprenør AS

15:35-17:30 Utstillingsvandring med servering

med Staut på scenen i Luftrommet

FAGSEMINAR B

10:00-12:00 BRØNN OG SPESIALBORING

ved fagsjef Einar Østhassel, MEF

ved seniorrådgiver Dag Anders Moldestad, Norsk Romsenter

ved daglig leder Geir Veslegard, Hallingdal Bergboring as

11:30-13:30 Lunsj og utstillingsvandring

15:35-17:30 Utstillingsvandring med servering

med Staut på scenen i Luftrommet

09:00- Utstillingen åpner for dagen

10:00-10:10 Velkommen til seminar - felles åpning med Julie Brodtkorb i Q3

ved Tom Erik Klevengen, Pon (20 min) og Knut Sollesnes, Volvo (20 min)

ved Roar Sømoen, Stiftelsen for Sentralregisteret

11:25-11:30 Oppsummering i Q4

11:30-13:00 Lunsj og utstillingsvandring

12:00-12:45 Foredrag med basehopper Karina Hollekim i utstillingshallen

Kontraktsfeller i anleggsprosjekter - samarbeid eller konflikter?

Frode M. Nilsen, Leonhard Nilsen & Sønner AS
Bettina Sandvin, Statens vegvesen
Advokat Grethe Gullhaug, Kluge Advokatfirma
Julie Brodtkorb, MEF
Tone Gulliksen, MEF

13:00- Utstillingen stenger

ved rådgiver Solvår Milach Strand, MEF Region Øst

13:50-14:05 Kaffepause

ved Silje Lindvig, advokat i MEF

ved regionsjef Marie Oftedal, MEF Region Sørvest

Meeting management Logo Powered by Netovo Logo