Program

ved Arnstein Repstad, leder av MEF (i utstillingshallen)

10:00- Utstillingen åpner for dagen

FAGSEMINAR

ved Julie Brodtkorb, adm. dir. MEF

ved Statsminister Erna Solberg

Aud Margrethe Riseng, samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune og Eva Solvi, Fylkesdirektør for veg i Trøndelag fylkeskommune

Samferdselsminister Jon Georg Dale

11:30-13:30 Lunsj og utstillingsvandring

ved Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør i Statens vegvesen

ved Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør Bygg og anlegg i Statnett, og Bjørn Børseth, direktør kontrakt og anskaffelser i Nye Veier

ved Rune Madsen, daglig leder i Roald Madsen AS

15:20-17:30 Utstillingsvandring med servering

med Jon Niklas Rønning på scenen i Luftrommet

09:00- Utstillingen åpner for dagen

FAGSEMINAR A

Andre etasje Quben

  • Prosjektsamarbeid - et minefelt
  • Presentasjon av et VA-prosjekt
  • Direktør Thomas Breen, Norsk Vann

 

11:30-13:30 Lunsj og utstillingsvandring

13:30-14:10 Masser til besvær

Lene Jønsson, daglig leder SfS BA filmprosjekt

Stig Magnar Løvaas – Arbeidstilsynet

Mona Milde, HMS/KS leder i Veflen Entreprenør AS

15:35-17:30 Utstillingsvandring med servering

med Staut på scenen i Luftrommet

FAGSEMINAR B

10:00-12:00 Brønn og spesialboring

11:30-13:30 Lunsj og utstillingsvandring

15:35-17:30 Utstillingsvandring med servering

med Staut på scenen i Luftrommet

FAGSEMINAR A

ved Samfunnsikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

11:30-13:00 Lunsj og utstillingsvandring

12:00-12:45 Foredrag med basehopper Karina Hollekim i utstillingshallen

13:00- Utstillingen stenger

FAGSEMINAR A (fortsetter)

Kontraktsfeller i anleggsprosjekter, samarbeid eller konflikter

v/Tomas Binfield-Skøie og Martin Ryde, BlastManager AS

FAGSEMINAR B: Kvalitet og HMS i praksis

10:00-10:05 Velkommen

ved Tom Erik Klevengen, Pon (20 min) og Knut Sollesnes, Volvo (20 min)

11:10-11:25 Praktiske utfordringer knyttet til opplæring i bruk av maskiner og utstyr

11:25-11:30 Oppsummering

11:30-13:00 Lunsj og utstillingsvandring

12:00-12:45 Foredrag med basehopper Karina Hollekim i utstillingshallen

13:00- Utstillingen stenger

FAGSEMINAR B (fortsetter)

13:00-13:20 Hvordan dokumentere at opplæring er gjennomført

13:20-13:50 Hva skal et kvalitets- og HMS-system inneholde

13:50-14:05 Kaffepause

ved Silje Lindvig, advokat i MEF

14:45-15:00 Spørsmål og svar

Meeting management Logo Powered by Netovo Logo