FROSTSIKRING AV LØSMASSER 2018

Onsdag 7. -  torsdag 8. februar 2018
Scandic Hamar


Norsk Geoteknisk Forening ved Frost i Jord-komiteen inviterer til kurs i Frostsikring av løsmasser

Tidspunkt og sted: onsdag 7 og torsdag 8. februar 2018, Scandic Hamar

Målgruppe: Rådgivere, byggherrer, entreprenører og leverandører

Bredde: Kurset skal dekke både nyere klima- og forsøksdata, beregningsmetoder for prosjektering, beskrivelse og utførelse


Dagens klima er i sterk endring samtidig som byggevirksomheten og kravet til frostsikre veier, baner, ledningsanlegg og bygningskonstruksjoner er høyere enn noen gang tidligere i landets historie.

Hensikten med kurset er å gi innblikk i oppdatert grunnlag fra klimadata, fullskalaforsøk og erfaringer fra utførte anlegg i senere år, samt gjeldene krav til frostdimensjonering i PBL og Vei-/Bane-normaler. Vi vil også belyse alternativer for frostsikring ved bruk av ulike naturlige og så vel som spesialproduserte materialer.

Kurset vil gi teoretisk grunnlag for frostnedtrengning og telehiv, samt en oversikt over beregningsmodeller og metoder. Problemstillinger belyses med praktiske eksempler og løsninger innenfor prosjektering og bygging av vei, jernbane, støttekonstruksjoner og byggegroper. Det vil være fokus på sesongfrost  hvor temperatur- og klimautvikling vil bli dekket. Gjennom innlegg fra foredragsholder i Svenska Trafikkverket får vi innblikk i hvordan svenske krav til telesikring håndheves. Det blir paneldiskusjon rundt forskjeller mellom norske og svenske krav og prosjekteringsmetoder for frostsikring av samferdselsanlegg.


Kursprogram dag 1:
Hovedvekt på teoretisk bakgrunn og beregningsverktøy med bl.a. Geir Refsdal, Geir Berntsen (Statens vegvesen) og Arne Intanes (Instanes AS) som foredragsholdere. Videre tema er frostsikring av konstruksjoner i grunnen inkludert ledninger og støttekonstruksjoner med bl.a. foredrag ved Gunnhild Hennum (Veidekke ASA) og Kjell Arne Skoglund (Statens vegvesen)

Kursprogram dag 2:
Frostsikring av vei og bane i Norge og Sverige med blant andre Johan Ullberg (Svenska trafikverket) og Geir Refsdal som foredragsholdere. Paneldebatt om frostsikring av vei i Sverige og Norge. Avslutningsvis gis en oversikt over nyere forskning på området og alternativer til frostsikring med bl.a. Elena Kuznetsova (NTNU) og Arnstein Watn (Watnconsult).

Sentrale aktører i telesikringsbransjen deltar med presentasjon av materialer og metoder i vrimleområdet.

På kvelden dag. 1 blir det kunstnerisk innslag før felles middag og sosialt samvær.
 

 

Meeting management Logo Powered by Netovo AS