Program Frostsikring av løsmasser, Scandic Hamar 7-8 februar 2018

Kaffe og besøk til utstillere

Klassisk frostnedtrengning og telehivsmekanismer

Arne Instanes, Instanes AS

Kaffe og utstillerbesøk

Størrelse på telehiv – T4 med liten vanntilgang evt T2 med meget god vanntilgang

Arne Instanes, Instanes AS

Endring i klima og nye normaler. Oppdaterte, gode tall på dim. frostmengder.

Helga Therese Tilley Tajet/ DNMI

Husk å besøke våre utstillere

Kjell Arne Skoglund, Statens vegvesen

Regelverk: PBL/ TEK 17 / Eurokode 7 m.fl.

15:00-15:20 Pause

18:00-20:00 Nettverkssamling på Justisen

Kristian Aunaas, Norconsult

Kjell Arne Skoglund, Statens vegvesen

10:00-10:25 Pause

Paneldebatt

Johan Ullberg, Jostein Aksnes og Geir Svanø

11:30-12:30 Lunsj og utstillerbesøk

Elena Scibilia og Benoit Loranger, NTNU

1230-1250: Elena Scibilia: The research project “Frost protection of roads and railways”

1250-1310: Benoit Loranger: The test field at Røros

13:30-14:00 Oppsummering /avslutning

Meeting management Logo Powered by Netovo AS