Program Frostsikring av løsmasser, Scandic Hamar 7-8 februar 2018

Kort intro til kurset

Kristian Aunaas, Norconsult

Klassisk frostnedtrengning og telehivsmekanismer

Arne Instanes, Instanes AS

Kaffe og utstillerbesøk

Størrelse på telehiv – T4 med liten vanntilgang evt T2 med meget god vanntilgang

Arne Instanes, Instanes AS

Endring i klima og nye normaler. Oppdaterte, gode tall på dim. frostmengder.

Helga Therese Tilley Tajet/ DNMI

Husk å besøke våre utstillere

Kjell Arne Skoglund, Statens vegvesen

Regelverk: PBL/ TEK 17 / Eurokode 7 m.fl.

15:00-15:25 Pause

19:00-23:00 Middag

Kristian Aunaas, Norconsult

Kjell Arne Skoglund, Statens vegvesen

10:00-10:25 Pause

Paneldebatt

Johan Ullberg, Jostein Aksnes og Geir Svanø

11:30-12:30 Lunsj og utstillerbesøk

Elena Kuznetsova og Benoit Loranger, NTNU

1250-1310: Elena Kuznetsova: The research project “Frost protection of roads and railways”

1310-1330: Benoit Loranger: The test field at Røros

13:30-14:00 Oppsummering /avslutning

Meeting management Logo Powered by WebSite AS