Byggegropveiledningen 2018


Radisson Blu Oslo Airport, torsdag 8. - fredag 9. november 2018

MÅLGRUPPE: Planmyndigheter, byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører

BREDDE: Kurset presenterer Byggegropveiledningen som skal være et hjelpemiddel for alle aktører som er involvert i plan- og byggeprosessen i tilknytning til byggegrop. Veiledningen omhandler påvirkning på omgivelser, aktuelle metodevalg, samt mer detaljerte aspekter vedr. prosjektering og utførelse.

KURSBESKRIVELSE:

Hensikten med Byggegropveiledningen er å synliggjøre relevante problemstillinger, gi alle involverte i byggeprosessen en større forståelse av hva man bør ta hensyn til av arbeidsmiljø, ytre miljø og for omgivelsene, og en forståelse for tidsforbruk og kostnader. Målet er å finne gode tekniske løsninger og begrense geoteknisk relaterte skader på kort og lang sikt. Veiledningen vil være et verktøy til å se økonomisk, miljømessig og juridisk konsekvens tidlig i planleggingen av et bygg, en konstruksjon eller infrastruktur som skal etableres i grunnen.

Hensikten med kurset er å gi et innblikk i veiledningen, samt en gjennomgang av de mest sentrale temaene.

BYGGEGROPVEILEDNINGEN:.

Byggegropveiledningen vil bli sendt til trykking når høringsperioden er over i oktober, og den blir ettersendt kursdeltakerne. Under kurset vil deltakerne få tilgang til høringsutgaven som PDF


KURSKOMITEEN 2018

Kristian Aunaas
Norconsult AS
kristian.aunaas@norconsult.com

Veslemøy Gardå
Statens vegvesen Vegdirektoratet
veslemoy.garda@vegvesen.no

Carsten Hauser
Norsk Geotekniske Institutt
Carsten.Hauser@ngi.no

Stian Kalstad
Løvlien Georåd AS
ska@georaad.no

Meeting management Logo Powered by Netovo AS