Program - Byggegropveiledningen 2018 (med forbehold om endringer)

Kristian Aunaas, Norconsult

MØTELEDER SESJON 1: Kristian Aunaas

Gunvor Baardvik, NGI - Norges Geotekniske Institutt

 • Formål med veiledningen og struktur

Astri Eggen, Veidekke

 • Overordnede vurderinger
 • Naboforhold
 • Kort om metoder
 • Anleggstekniske hensyn

Utstillerbesøk og kaffe

Grete Tvedt, Statens vegvesen

 • Planfaser
 • Krav til geotekniske vurderinger i en tidlig fase
 • Grensesnitt mot andre fag
 • Samhandling

Carsten Hauser / Gunvor Baardvik, NGI - Norges Geotekniske Institutt

 • Skrivebordsundersøkelser og kartlegging av omgivelser
 • Grunnundersøkelser
 • Hydrogeologi
 • Kulturminner

Vidar Ellefsen, Golder Associates

 • Kartlegging av forurenset grunn
 • Massehåndtering / deponering

13:00-14:00 Lunsj og utstillerbesøk

MØTELEDER SESJON 2: Vidar Ellefsen

Jenny Langford, NGI - Norges Geotekniske Institutt

 • Hensikt med risikovurdering
 • Eksempler

Guro Brendbekken, Multiconsult

 • Hvilke metoder finnes 
 • Hvilke metoder er mest relevante
 • Kontroll av utførelse

Ragnhild Saarem, Norconsult

 •  Generelle anbefalinger ved geoteknisk prosjektering og gjennomføring av grunnarbeider
 • Geotekniske prosjekteringsforutsetninger

Utstillerbesøk og kaffe

Henning Firman, Norconsult

 • Beregningsverktøy
 • Jordtrykk og øvrige ytre laster

Ole Aabel Tryggestad, Multiconsult

 • Spunt
 • Boret rørspunt
 • Boret rørvegg
 • Relevante dimensjoneringsaspekter

Joar Gloppestad og Håvard Narjord, Multiconsult

 • Slissevegger
 • Sekantpelevegg
 • Jetpeler

Vidar Ellefsen, Golder Associates

For de som ønsker og har registrert dette

MØTELEDER SESJON 3: Stian Kalstad

Kjell Karlsrud, NGI - Norges Geotekniske Institutt

 • Stabilitet
 • Bunnoppressing
 • Hydraulisk stabilitet

Helen Andersson/ Huth & Wien

 • Teknikk og utførelse
 • Valg av ankersystem
 • Prøveoppspenning

Einar John Lande, NGI - Norges Geotekniske Institutt

 • Teknikk og utførelse
 • Kollisjonskontroll
 • Påvirkning av omgivelser
 • Prøveoppspenning

Utstillerbesøk og kaffe

Torgeir Haugen, NGI - Norges Geotekniske Institutt

 • Teknikk og utførelse
 • Overføring av laster
 • Temperatureffekter

Solveig Tveter Bratlie, Bane NOR

 • Influensområder
 • Kartlegging av infrastruktur / bygningsbesiktigelse
 • Måleprogram
 • Instrumentering av byggegrop

11:30-12:30 Lunsj og utstillerbesøk

MØTELEDER SESJON 4: Carsten Hauser

Robert Thurner, Keller

 • Grunnforsterkning med KS-peler
 • Jetpeler

Anne-Lise Berggren, Geofrost

 • Metoder og dimensjonering

Gunhild Hennum, Norconsult

 • Grunnvannsovervåkning
 • Tiltak mot påvirkning av omgivelser

Martin Holter, Norconsult

 • Byggegroper i berg
 • Sikring av støttevegg mot berg
 • Tetting og injisering av berg 
 • Berguttak foran støttevegg
 • Dimensjonering av byggegroper i berg 

Utstillerbesøk og kaffe

Robert de Bruin, Argeo

 • Lekkasjeveier og tettetiltak
 • Tettemidler
 • Tetting av spunt i overgangen til berg

Astri Eggen, Veidekke

 • Forskjell på HMS og SHA
 • Hvem har ansvaret
 • Sikkerhet på byggeplass
 • HMS ved arbeid med forurenset grunn

 

Carsten Hauser, NGI - Norges Geotekniske Institutt

Meeting management Logo Powered by Netovo AS