Virker det bedre nå?

evaluering for langsiktighet og bredde
 

På årets evalueringskonferanse ser vi tilbake på hva vi har lært og presenterer eksempler på nye trender i evalueringsfaget. Vi feirer at Norsk evalueringsforening fyller 10 år og EVA-forum 25 år.

På konferansen får vi presentert ny evalueringsmetodikk for komplekse politikkutfordringer som er utviklet ved et forskningssenter i England. I Norge har Forskningsrådet lang erfaring med ulike metoder for effekt-evaluering og deler disse med oss. Finansdepartementet står for en av «nyvinningene» på evalueringsfeltet, med etablering av områdegjennomganger. Vi får høre om disse både fra departementet og fra konsulentbransjen.

En annen trend er økt vekt på ulike typer av forhåndsevaluering, som for eksempel tjenestedesign med gevinstfokus, hvor grundig bruker-involvering skal styrke sannsynligheten for å lykkes på lang sikt med nye initiativer. I Norge har følge-evaluering lenge stått sterkt og vi får også innblikk i praktisk erfaringer med denne tilnærmingen.

Noen av problemstillingene vi vil få belyst på årets konferanse er:

- Hvordan kan vi bevare det nødvendige helhetsblikket for å oppnå langsiktige mål på komplekse politikkområder?

- Hvordan balansere mellom behovet for å forstå helhet og behovet for å få svar i tide til beslutninger skal tas?

- Bør evalueringer gjennomføres løpende og over lang tid, eller er det bedre med tilstandsvurderinger fra tid til annen på prioriterte områder?

Konferansen er nyttig for dere som har bruk for kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling eller styring og for dere som bestiller eller gjennomfører evaluering selv.

MELD DEG PÅ I DAG

 
 
 

 
 
 

 

Meeting management Logo Powered by WebSite AS